Muzeum w gronie członków L’Internationale

  • Muzeum w gronie członków L’Internationale

    Od lewej: Zdenka Badovinac (Moderna galerija), Ferran Barenblit, (MACBA), Manuel Borja-Villel, (Museo Reina Sofía), Bart de Baere, (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerp), Meriç Oner (SALT); Charles Esche, (Van Abbemuseum), Joanna Mytkowska (MSN)

W 2018 r. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie znalazło się w gronie członków L’Internationale – konfederacji instytucji zajmujących się sztuką nowoczesną i współczesną, w której skład wchodzą MACBA (Barcelona), Moderna Galerija (Lublana), Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (Antwerpia), SALT (Stambuł i Ankara), Van Abbemuseum (Eindhoven), oraz Museo Reina Sofía (Madryt).

Konfederacja L’Internationale została zawiązana z inicjatywy Moderna galerija w Lublanie. Fundament przedsięwzięcia stanowi współpraca muzeów zrzeszonych w L'Internationale z innymi europejskimi instytucjami kulturalnymi. Wspólnie tworzą one sieć instytucji, które aktywnie działają na rzecz rozwoju lokalnych scen artystycznych, ale są połączone w skali globalnej. Realizują koncepcję wspólnego dziedzictwa opartą na wymianie zasobów, archiwów i zbiorów, jako aktywnego narzędzia kształtowania tożsamości jednostek i społeczności. Jedną z głównych przestrzeni, w których odbywają się debaty i publikowane są badania związane z działalnością konfederacji jest platforma L'Internationale Online.

Wspólne działania w ramach powstałej sieci oparte są na wymianie doświadczeń i wartości płynącej z różnic poglądów, ale też na ideach solidarności, demokracji i wspólnotowości. L'Internationale realizuje model obywatelskiej instytucji kultury, opierający się na wartościach demokratycznych, ale też instytucji samoświadomej i auto krytycznej wobec swoich praktyk i programu.

W ramach programu Kreatywna Europa, Komisja Europejska wyłoży dwa miliony euro na projekt kulturalny „Our Many Europes”, który w latach 2018–2022 będzie wdrażany i realizowany przez L’Internationale pod przewodnictwem Museo Reina Sofía. W jego ramach instytucje konfederacji zrealizują wspólnie ponad czterdzieści projektów publicznych – konferencji, wystaw, warsztatów, wykładów i działań edukacyjnych. Inicjatywa ma na celu aktywizację publiczności muzealnej, poszerzenie przekroju odwiedzających centra sztuki, badania nad nowymi formami partycypacji oraz wzmożenie ich zaangażowana za pomocą innowacyjnych strategii. Każde z działań koncentrować się będzie na latach 90., czyli dekadzie znaczącej początek współczesnej Europy, która z perspektywy sztuki przyniosła gruntowne przeobrażenia w społeczeństwie otwierającym się na Internet i poszerzającym swoje horyzonty.

Do tej pory L’Internationale dwukrotnie z sukcesem realizowało programy wydarzeń kulturalnych finansowanych przez Unię Europejską. Pierwszy z nich, zatytułowany „1957–1986. Art from the Decline of Modernism to the Rise of Globalization” odbywał się pod przewodnictwem Moderna galerija. Kolejny, pt. „The Uses of Art”, przedstawiał szerokiej publiczności nowe odczytania europejskiej historii sztuki. W jego ramach zrealizowano około 1900 działań: wystaw, wykładów, seminariów, które w ciągu ostatnich czterech lat przyciągnęły ponad 1 600 000 uczestników.

Pierwsze spotkanie członków L´Internationale i partnerów projektu „Our Many Europes” odbyło się w Museo Reina Sofía w Madrycie. Uczestniczyli w nim dyrektorzy muzeów zrzeszonych w federacji: Zdenka Badovinac (Moderna galerija); Bart de Baere, (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerp); Ferran Barenblit, (MACBA); Charles Esche, (Van Abbemuseum); Joanna Mytkowska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie); Meriç Oner (SALT); oraz Manuel Borja-Villel, (Museo Reina Sofía).

Zobacz także: