Into the Unknown
wystawa w tureckim muzeum SALT

  • Into the Unknown

    Agnieszka Polska, "Plan Tysiącletni" (2020), 27’54’’, dzięki uprzejmości artystki

W stambulskim muzeum SALT w sobotę 28 maja otwiera się wystawa „Into the Unknown” przygotowana przez Fatmę Çolakoğlu, dyrektorkę ds. badań i programów  SALT oraz Sebastiana Cichockiego, głównego kuratora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, we współpracy z pisarką i redaktorką Edą Sezgin. Ekspozycję oglądać można od 28 maja do 14 sierpnia, polecamy!

W listopadzie 1989 r. upadł mur oddzielający „komunistyczny” Wschód od „kapitalistycznego” Zachodu. Zburzenie muru stało się kamieniem milowym, który ukształtował narracje o dawnej i niedawnej historii. Wystawa „Into the Unknown”, zorganizowana przez SALT we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, koncentruje się na zdolności sztuki do zakłócania ustalonych narracji historycznych i kulturowych w świecie po 1989 roku, po rozpadzie bloku wschodniego, i poszukuje alternatywnych opowieści, które wykraczają poza istniejące i znane relacje. Ekspozycja prezentowana jest w dwóch przestrzeniach wystawienniczych stambulskiego muzeum: SALT Beyoğlu i SALT Galata.

Na wystawie prezentowane są prace Diane Severin Nguyen, Nathalie Djurberg, Agnieszki Polskiej, Józefa Robakowskiego, Duncana Campbella, Deimantasa Narkevičiusa, Shany Moulton, Jananne Al-Ani, Oleksiya Radinsky'ego, Neila Cummingsa i Marysi Lewandowskiej. Konsultantem wystawy jest Łukasz Ronduda.

Towarzyszący wystawie program publiczny niebawem ogłoszony zostanie na stronie saltonline.org oraz w mediach społecznościowych SALT. Zachęcamy do zapoznania się z wystawą i zaplanowanymi podczas jej trwania wydarzeniami. 

Zobacz także: