ERGO Hestia Partnerem Strategicznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej

  • ERGO Hestia Partnerem Strategicznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej

ERGO Hestia została partnerem strategicznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nawiązanie bliskiej współpracy z MSN jest kontynuacją zaangażowania ubezpieczyciela w realizowany od ponad 15 lat mecenat artystyczny.

Umowa zakłada m.in. długoterminowe wsparcie działalności statutowej Muzeum oraz współpracę przy organizacji prowadzonego od 15 lat przez ERGO Hestię konkursu Artystyczna Podróż Hestii (APH). Poprzez nawiązanie strategicznego partnerstwa ERGO Hestia potwierdza i wzmacnia swoje długofalowe zaangażowanie w promowanie młodych talentów artystycznych i edukacji kulturalnej w Polsce.

- Partnerstwo strategiczne z MSN, jednym z najważniejszych ośrodków na mapie kultury współczesnej w Polsce i cenioną instytucją europejską, to naturalny kierunek rozwoju naszego zaangażowania na rzecz wspierania młodej sztuki i jej twórców – mówi Piotr Maria Śliwicki, Prezes Zarządu Grupy ERGO Hestia. Od lat, poprzez Fundację Artystyczna Podróż Hestii, prowadzimy szereg inicjatyw tworzących wszechstronny program mecenatu kultury: organizujemy największy w Polsce konkurs skierowany do młodych twórców, wysyłamy ich w artystyczne podróże do światowych i europejskich ośrodków sztuki, organizujemy wernisaże i wystawy, które pozwoliły wielu artystom zaistnieć na profesjonalnym rynku sztuki. Fundacja prowadzi również działalność popularyzatorską i edukacyjną m.in. poprzez organizację wystaw i otwartych warsztatów twórczych na terenie całej Polski oraz publikację licznych wydawnictw – dodaje Piotr Maria Śliwicki.

Sygnatariuszem umowy jest również powołana przez ubezpieczyciela Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, główny organizator konkursu APH. Jego kolejna, 16. edycja, rozpocznie się 9 stycznia 2017 r., a rozstrzygnięcie i wernisaż prac finalistów planowany jest na 27 czerwca. Zapowiedzi konkursu towarzyszyć będzie reportaż z pobytu w Nowym Jorku Piotra Urbańca – laureata ubiegłorocznego konkursu APH.

Wystawę wszystkich wyróżnionych prac będzie można oglądać od 27.06 do 9.07 już w nowej, tymczasowej siedzibie Muzeum. Pawilon projektu wybitnego austriackiego architekta Adolfa Krischanitza wznoszony jest przy bulwarach wiślanych na skwerze Cybryny, w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Nauki Kopernik i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zacieśniamy współpracę teraz, by zarówno Muzeum, jak i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii skorzystały z nowej energii, związanej z otwarciem naszego fantastycznego miejsca nad Wisłą. Dajemy młodym artystom przestrzeń kontaktu z nowymi kręgami odbiorców, a naszej publiczności – perspektywę zetknięcia się z nowymi postawami i nowymi zjawiskami w sztuce – mówi Joanna Mytkowska, dyrektor MSN.

Zawarta umowa to kolejna na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat inicjatywa ERGO Hestii prowadzona w ramach mecenatu artystycznego wpisanego w strategię Najwyższego Standardu Ochrony. Ostatnią z nich było otwarcie we wrześniu 2016 roku Parku Rzeźby w Sopocie. To pierwszy tego typu projekt otwarcia przestrzeni publicznej na sztukę zrealizowany na Pomorzu.

Informacje o Grupie ERGO Hestia


Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało 25 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało ponad 2,4 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. W 2015 roku pomogliśmy w ponad 600 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Informacja o Fundacji Artystyczna Podróż Hestii


Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych artystów polskich, między innymi poprzez organizowanie co roku ogólnopolskiego konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” dla studentów ostatnich trzech lat wszystkich wydziałów i uczelni artystycznych w kraju. Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych ośrodkach kultury w Polsce oraz poprzez działania sprzyjające nabywaniu prac finalistów do prywatnych kolekcji.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii organizuje wystawy w ważnych centrach artystycznych w Polsce, promując artystów wyłonionych w ramach konkursu. Wystawom towarzyszą kuratorskie oprowadzania, spotkania z gośćmi specjalnymi, a także warsztaty artystyczne dla rodzin. W zakresie sztuk pięknych Fundacja organizuje również konferencje, seminaria i tematyczne imprezy w kraju i za granicą, akcje artystyczne i kulturalne; prowadzi też działalność informacyjną i wydawniczą dotyczącą promowania młodych polskich artystów.

Prace artystów nagradzanych w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz finalistów poszczególnych edycji można oglądać w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii przy ul. Kostrzewskiego 1/131. Pawilon Sztuki to artystyczny showroom w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.

Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii


„Artystyczna Podróż Hestii” to konkurs powołany w 2002 roku z inicjatywy Piotra M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju. W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski.

W roku 2009 konkurs „Artystyczna Podróż Hestii” wyróżniono nagrodą „Sztuka cenniejsza niż złoto” – Fundacji Commitment to Europe arts & business oraz Narodowego Banku Polskiego.

Zobacz także: