Edukacja w Parku
Program szkoleń na temat Parku Rzeźby na Bródnie

 • zdjęcie parku wiosną lub latem. Wśród zielonych drzew stoi budynek wyglądający jak srebrna kostka. Na prowadzących do niego schodach siedzi dziecko.

  fot. Sisi Cecylia

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zapraszają nauczycielki/nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli oraz przedstawicieli instytucji kultury z terenu dzielnicy Targówek do udziału w programie szkoleń dotyczącego Parku Rzeźby na Bródnie.

Celem programu jest zorganizowanie cyklu szkoleń oraz wypracowanie form i narzędzi edukacyjnych (m.in. scenariusze) dotyczących Parku Rzeźby na Bródnie.
Zapraszamy 10 osób do pilotażowego programu, w którym razem przyjrzymy się temu szczególnemu miejscu. Chcemy, żeby lokalne dziedzictwo stało się obecne w świadomości dzieci i młodzieży, uczniów i nauczycieli oraz żeby było terenem aktywnie używanym przez szkoły, przedszkola, instytucje kultury zgodnie z ich potrzebami.

W trakcie sześciu warsztatowych spotkań wypracujemy metody, w jaki sposób Park może służyć społeczności edukacyjnej. Nauczyciele wspólnie z muzealnymi edukatorkami, artystami i przedstawicielami lokalnych ośrodków kultury rozpoznają potencjał Parku Rzeźby i zastanowią się, jak najlepiej przekazywać wiedzę o nim w szkole, przedszkolu, instytucji kultury oraz jak korzystać z niego jako miejsca pracy, nauki czy wypoczynku w kontekście edukacji. Będziemy pracować uwzględniając różnorodne potrzeby uczniów szkół podstawowych (7 – 15 lat), dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) oraz odbiorców zajęć m.in. w instytucjach kultury. Chcemy przy tym nastawiać się na tematy i potrzeby istotne dla grupy osób biorącej udział w szkoleniach, biorąc pod uwagę fakt zaburzonych relacji społecznych w związku z pandemią. Chcemy, aby scenariusze zajęć wypracowanych podczas szkoleń były propozycją edukacyjnej formy dostosowanej najlepiej jak to możliwe do potrzeb potencjalnych grup odbiorców.

Efektem warsztatów będą ‘scenariusze’ wypracowane przez nauczycielki/nauczycieli. Autorzy scenariuszy otrzymają wynagrodzenie.


Program będzie też początkiem dłuższego procesu, wspieranego przez Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w którym uczestniczki i uczestnicy będą mieli możliwość przekazać zdobytą wiedzę i dzielić się wypracowanymi metodami z szerszym środowiskiem edukacyjnym.


Zasady uczestnictwa:

 • Do programu zapraszamy 10 osób;
 • Chętne osoby prosimy o zgłoszenie się przez wypełnienie ankiety do dnia 9 września (https://forms.gle/thdCs6mKEyDtP1198);
 • Zgłoszenie do programu zakłada uczestnictwo w warsztatach oraz opracowanie scenariusza na wybrany temat, za które przewidujemy honoraria dla uczestników (1000 zł brutto). Z zakwalifikowanymi osobami podpiszemy umowy;
 • Osoby uczestniczące w programie zostaną zaproszone do dalszej współpracy nad opracowaniem lokalnego programu edukacyjnego o Parku Rzeźby;
 • Dla uczestników programu przewidujemy wsparcie merytoryczne ze strony edukatorek MSN
 • Program ma charakter lokalny - zapraszamy nauczycielki oraz nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz osoby działające w lokalnych instytucjach kultury;
 • Lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie upubliczniona do dnia 13 września.
 • Cykl przewiduje 6 trzygodzinnych spotkań w rytmie co dwa tygodnie, w piątki w czasie od września do listopad, planowane godziny spotkań to 12:00-15:00;
 • Spotkania będą odbywać się w Czytelni Naukowej Nr I przy ulicy Św. Wincentego 85.
   

Program i harmonogram warsztatów:

 • 17.09 - Poznajemy siebie, poznajemy park. Spotkanie inauguracyjne;
 • 24.09 - Sztuka w parku - sztuka w przestrzeni publicznej (z udziałem Pawła Althamera lub innego artysty/artystki, której prace znajdują się w Parku Rzeźby);
 • 1.10 - Przyroda w parku (z udziałem przyrodnika Tomasza Horaczka);
 • 8.10 - Akcje w parku to nie tylko sztuka (z udziałem Izy Kaszyńskiej);
 • 22.10 - Wielka burza mózgów dotycząca tematów scenariuszy!
 • 19.11 - Podsumowanie, wymiana doświadczeń.

Większość spotkań planujemy na żywo (Park Bródnowski i okolice), ale zakładamy możliwość spotkań online, jeśli będzie taka konieczność (tryb hybrydowy).
Uczestnictwo w zajęciach może odbywać się w ramach pensum w trakcie godzin pracy (planowane godziny spotkań 12:00-15:00) W porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy chcemy, aby szkolenie było realizowane w ramach obowiązków szkolnych i wliczało się do godzin pracy.

Osoby prowadzące szkolenia:

Aleksandra Górecka

absolwentka wydziału Pedagogiki UW, edukatorka, współpracowniczka wielu instytucji kultury, wolontariuszka w programie Fundacji Chlebem i solą.
W Muzeum Sztuki Nowoczesnej pracuje od 4 lat. Prowadzi lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, warsztaty rodzinne oraz współtworzy program Muzeum Dostępnego. 

Marta Maliszewska

doktorantka filozofii na Uniwersytecie Warszawskimi. Animatorka kultury i edukatorka współpracująca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autorka projektów z zakresu sztuki współczesnej kierowanych do licealistów, dzieci z terenów wiejskich oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Kontakt, więcej informacji:

Marta Skowrońska – Markiewicz
tel: 605-476-776
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 

Zobacz także: