Austerity and Utopia
Red. L'Internationale Online

  • Austerity and Utopia

„Polityka oszczędnościowa i utopia” to najnowsza publikacja L’Internationale Online pod redakcją Nava Haqa, Pablo Martíneza i Coriny Oprei. Rozpoczyna ona serię tekstów poświęconych poszukiwaniu alternatywnych sposobów opisu współczesnej nam rzeczywistości poprzez przedefiniowanie społecznych, politycznych i ekonomicznych modeli zaangażowania.

Publikacja zaplanowana na długo przed wybuchem pandemii. Jeszcze kilka miesięcy temu sytuacja, w której się znaleźliśmy, wydawała się nie do wyobrażenia, co nie oznacza, że nie istniały przesłanki zapowiadające nadejście kryzysu. Dlatego też wspólne poszukiwania sposobów działania na rzecz wzajemnej troski i sprawiedliwości klimatycznej, dążące do przedefiniowania neoliberalnego rozumienia polityki oszczędnościowej i utopii – dwóch kluczowych elementów dzisiejszej struktury socjo-ekonomicznej – stają się tym bardziej pilne. Teksty pomieszczone w antologii w większości zostały napisane i zredagowane podczas odosobnienia, kiedy pragnienie powrotu do normalności jest wszechobecne i szeroko dyskutowane. Lecz czy „normalność” jest tym, czego naprawdę chcemy? A jeżeli tak, to do czyjej normalności chcemy powrócić? Musimy na nowo wyobrazić sobie rolę, jaką instytucje artystyczne i kulturalne odgrywają w tworzeniu nowych modeli relacji oraz innych sposobów produkcji i dystrybucji. Nie możemy już pozwolić sobie na myślenie w kategoriach naddatku, żądzy gromadzenia i utopii kapitalistycznej, które prowadzą jedynie do nierówności i wyczerpania.

Świat niewątpliwie znajduje się w stanie katastrofy ekonomicznej, kryzysu i załamania gospodarczego, lecz oszczędność jako kolejna forma akumulacji nie jest właściwą odpowiedzią. Socjolożka i politolożka Athena Athanasiou mówi o wywłaszczaniu i nieodpowiedzialnych skutkach neoliberalnego zarządzania wobec samego życia – „obecna neoliberalna oszczędność jest krzywdząca dla większości ludzi”. Przechodząc od globalnych wydarzeń historycznych do fantazmatycznej historii świata, publikacja ta gromadzi analizy i dociekania na temat sprzeczności oraz możliwości emancypacyjnych, wynikających z samego terminu „polityka oszczędnościowa” wraz z jego radykalnym, ponadnarodowym pragnieniem rozwikłania utopijnych obietnic. Starając się rozszerzyć rozumienie polityki oszczędnościowej i utopii poza paradygmat ekonomiczny, wkraczamy w nowe ramy epistemologiczne, uznające mnogość form wiedzy. Jakiekolwiek wezwanie do wyobrażenia sobie nowego świata powinno angażować artystów wizualnych, performerów, kompozytorów, pisarzy oraz myślicieli. To zadanie krytyczne ma zatem na celu rozszerzenie definicji polityki oszczędnościowej i jej związków z utopią.

Wraz z opublikowaniem „Austerity and Utopia” („Polityka oszczędnościowa i utopia”) L’Internationale Online zaprezentuje również na swojej stronie film Who is afraid of ideology? (Kto się boi ideologii?) Marwy Arsanios oraz esej audiowizualny Ayeshy Hameed Black Atlantis: The Plantationocene (Czarna Atlantyda: Plantacjocen), prezentowane od 11 maja do 3 września 2020.

Wiersz dźwiękowy Nana de esta pequeña era (Kołysanka dla małej ery) Maríi Salgado oraz Fran MM Cabeza de Vaca miał swoją premierę na L’Internationale Online 23 marca 2020. 

Publikacja w języku angielskim dostępna jest w formacie PDF oraz EPUB na stronie L'Internationale Online.

Rozdziały:

  1. Table of contents
  2. Austerity and Utopia – wstęp redakcyjny (Nav Haq, Pablo Martínez i Corina Oprea)
  3. Time and Again, No Longer, Not Yet (Athena Athanasiou)
  4. LUXURIOUS POVERTY: LOOKING BACK AT A CULTURAL REVOLUTION (Emilio Santiago Muíño)
  5. Nana de esta Pequeña era (Maria Salgado, Fran MM Cabeza de Vaca)
  6. Capital’s Vengeful Utopia: Unpayable Debts from Above and Below (Max Haiven)
  7. Chile: Shattering the Neoliberal Spell Joy and Desire Against Economic Obedience (Miguel A. López)
  8. The Production of the Utopian Image (Marwa Arsanios)
  9. Songs for petals (Ayesha Hameed).

 

Członkowie rady redakcyjnej: Nick Aikens, Farah Aksoy, Sara Buraya, David Crowley, Meagan Down, Nav Haq, Ida Hirsenfelder, Pablo Martinez, Jyoti Mistry, Corina Oprea, Mabel Tapia 

Zobacz także: