Architectural Dissonances

  • Architectural Dissonances

Pomieszczone w tym zbiorze kompozycje, eseje, filmy wideo i projekty architektoniczne badają strategie i technologie, które wykraczają poza dominujący na Zachodzie modernistyczny wzorzec architektoniczny i powstałe w jego ramach obiekty. Próbują zagłuszyć, przeciwstawić sobie lub wzmocnić pojęcia nowoczesności.

Zdaniem autorek i autorów, dekolonialne myślenie, bycie i działanie pozwalają postawić pytanie o to, jak dzięki praktykom przestrzennym możemy dziś przemyśleć i od nowa wyobrazić sobie społeczeństwo. Jak tego dokonać w oderwaniu od utopijnie uniwersalistycznych ograniczeń stworzonych przez współczesną architekturę?

“Mamy świadomość ograniczeń dyscyplin naukowych takich jak architektura, historia sztuki, muzykologia czy studia kuratorskie i rozpoznajemy wagę procesu (od)uczenia się (unlearning). Krytyczną rozmowę na temat dekolonizacji w Europie prowadzimy poprzez kwestionowanie zachodnich epistemologii w odniesieniu do architektury, przestrzeni życia i pracy, terytoriów opieki, planowania miejskiego i wiejskiego” - pisze we wstępie do „Architectural Dissonances” jedna z redaktorek tomu, Corina Oprea.

Autorki i autorzy: Laércio Redondo, Ayedin Ronaghi, Lais Myrrha, Harun Morrison, Itohan Osayimwese, Emilio Distretti i Alessandro Petti, Roberta Burchardt i Tatiana Pinto, Joar Nango, Suha Hasan, Victoria Ogoegbunam Okoye, Malin Heyman i Sepideh Karami.

Zespół redakcyjny: Corina Oprea, Alessandro Petti, Marie-Louise Richards, Tatiana Pinto i Roberta Burchardt.

Publikacja wydana została przez L'Internationale Online, we współpracy z programem Decolonizing Architecture Advanced Studies w Królewskim Instytucie Sztuki w Sztokholmie.

„Architectural Dissonances” jest dostępny w wersji pdf lub tutaj także jako ePub.

Architectural Dissonances

Zobacz także: