Muzeum

Należymy do L'Internationale

W 2018 r. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie znalazło się w gronie członków L’Internationale – federacji instytucji zajmujących się sztuką nowoczesną i współczesną, w której skład wchodzą MACBA (Barcelona), Moderna Galerija (Lublana), Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (Antwerpia), SALT (Stambuł i Ankara), Van Abbemuseum (Eindhoven), oraz Museo Reina Sofía (Madryt).

Federacja L’Internationale została zawiązana dziewięć lat temu z inicjatywy Moderna galerija w Lublanie. Fundament przedsięwzięcia stanowi współpraca między zrzeszonymi muzeami i innymi europejskimi instytucjami zajmującymi się sztuką nowoczesną i współczesną działającymi wspólnie w ramach powstałej sieci. Jedną z jej nadrzędnych zasad jest umożliwianie społeczeństwu kontaktu ze sztuką. Jedną z głównych przestrzeni, w których odbywają się debaty i publikowane są badania związane z działalnością konfederacji jest platforma L'Internationale Online.

W ramach programu Kreatywna Europa, Komisja Europejska wyłoży dwa miliony euro na projekt kulturalny Our Many Europes, który będzie wdrażany i realizowany przez L’Internationale w ciągu kolejnych czterech lat pod przewodnictwem Museo Reina Sofía. Inicjatywa ma na celu poszerzenie przekroju odwiedzających centra sztuki oraz wzmożenie ich zaangażowana za pomocą innowacyjnych strategii odpowiadających panującym obecnie uwarunkowaniom.

Projekt Our Many Europes oraz szeroki wachlarz odbywających się w jego ramach wykładów, wystaw i inicjatyw edukacyjnych ma na celu aktywizację publiczności muzealnej, badania nad innowacyjnymi formami partycypacji oraz refleksję nad wpływem nowych technologii.

Każde z działań koncentrować się będzie na latach 90., czyli dekadzie znaczącej początek współczesnej Europy, która z perspektywy sztuki przyniosła gruntowne przeobrażenia w społeczeństwie otwierającym się na Internet i poszerzającym swoje horyzonty.

Do tej pory L’Internationale dwukrotnie z sukcesem realizowało programy wydarzeń kulturalnych finansowanych przez Unię Europejską. Pierwszy z nich, zatytułowany "1957–1986. Art from the Decline of Modernism to the Rise of Globalization" odbywał się pod przewodnictwem Moderna galerija. Kolejny, pt. "The Uses of Art", przedstawiał szerokiej publiczności nowe odczytania europejskiej historii sztuki. W jego ramach zrealizowano około 1900 działań: wystaw, wykładów, seminariów, które w ciągu ostatnich czterech lat przyciągnęły ponad 1 600 000 uczestników.