Kolekcja

  • Anna Zaradny, eM U Zet E U eM, 2009

Instalacja eM U Zet E U eM funkcjonowała pierwotnie jako interwencja dźwiękowa na fasadzie tymczasowej siedziby Muzeum przy ulicy Pańskiej, wchodząc w dialog z neonem MUZEUM autorstwa Pauliny Ołowskiej, a w swobodny sposób nawiązując też do innej pracy tej artystki, Alfabetu z 2005 roku.

Zaradny używa kobiecego głosu (głosu Ołowskiej), śledząc rozpad słowa „muzeum”, które – uparcie konstruowane z pojedynczych sylab – zaczyna tworzyć stabilną całość, by po chwili zabrzmieć niedorzecznie i obco, aż w końcu ponownie rozpaść się na kawałki. Po kilku latach Muzeum, wciąż pozbawione stałej siedziby, wraca do pracy Zaradny, prezentując ją w nowym kontekście: konstruowania „gramatyki” kolekcji, szukania nowych zależności między dziełami artystów i między samą instytucją sztuki a miastem.

Rok powstania: 2009
Technika: instalacja dźwiękowa
Wymiary: 8:04

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Anna Zaradny
Nr księgi: MSN: 4300-10/2011
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także