Kolekcja

  • Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 1989

Rok powstania: 1989
Technika: tempera, papier
Wymiary: 520×1035 cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Fundacja EGIT
Nr księgi: MSN: 413-4/2008
Data nabycia: