Kolekcja

  • Vivian Suter, Bez tytułu, 0

Malarstwo Vivian Suter stopniowo rozluźniało relację z tradycją formalizmu europejskiego, zyskując coraz większą swobodę i otwartość formalną. Coraz istotniejsze stawały się również przenikające do jej twórczości naturalne procesy, przyroda i krajobraz. Znajdowało to wyraz zarówno w niezwykłych eksperymentach kolorystycznych, jak i we włączaniu elementów naturalnych, wystawianiu prac na działanie warunków atmosferycznych oraz eksperymentowaniu na poziomie procesu malowania, który odbywa się często w plenerze. Jednym z ostatnich gestów w rozwoju artystycznym Suter jest eksperyment wystawienniczy, gdzie jej nienaciągnięte na krosna płótna są wieszane w przestrzeni, tworząc instalacje malarskie. Świat artystyczny odkrył złożoną i estetycznie niezwykle silnie oddziałującą twórczość Vivian Suter w czasie ostatniej edycji documenta w Atenach i w Kassel w 2017 roku, co zaowocowało licznymi zaproszeniami do międzynarodowych instytucji wystawienniczych. Instalacja malarska Suter, złożona z 9 płócien zawieszonych w przestrzeni, stanowi jedno z ikonicznych dzieł malarskich w  kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

Nakład: unikaty
Technika: instalacja malarska składająca się z 9 obrazów, technika mieszana na płótnie
Wymiary: 230-265×175-180,180×180cm,170×130cm,170×110cm cm

Materiał: płótno
Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Dada Inc
Nr księgi: MSN: 4300-07/1-9/2019
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 2019