Kolekcja

  • Jacek Sempoliński, Męćmierz , 1979

Obrazy Jacka Sempolińskiego z cyklu „Wisła” z jednej strony zdradzają typową dla tradycji koloryzmu potrzebę „rozstrzygania obrazu”, z drugiej ogromne napięcie emocjonalne, które objawia się w próbach niszczenia płótna. Ta egzystencjalna tradycja zakorzeniona w studiach filozoficznych przejawiała się w podejmowanych przez artystę rozważaniach nad istotą wiary, źródłami kultury, śmiercią czy sensem egzystencji. W kolekcji Muzeum obrazy te nabierają szczególnego znaczenia z uwagi na wpływ, jaki postawa artystyczna Sempolińskiego wywarła na jeden z najważniejszych nurtów we współczesnej sztuce polskiej: sztukę krytyczną.

Ta zaskakująca relacja widoczna była zwłaszcza na zrealizowanej przez jednego z inicjatorów tego nurtu, profesora Grzegorza Kowalskiego, wystawie zbudowanej wokół zaproponowanego przez Jacka Sempolińskiego tematu zaczerpniętego z „Króla-Ducha” Juliusza Słowackiego: „Co widzi trupa wyszklona źrenica” (pierwsza edycja wystawy odbyła się w 2001 roku w teatrze Academia, później powtórzono ją między innymi w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta).

Rok powstania: 1979
Technika: olej na płótnie
Wymiary: 81×65 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Juszczak Wiesław
Nr księgi: MSN:4300-7/2013
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inne prace tego artysty