Kolekcja

  • Jadwiga Sawicka, Nawracanie, oswajanie, tresowanie, 1998

Obraz, przygotowany specjalnie do kolekcji Muzeum, jest malarskim odtworzeniem bilbordu Galerii Zewnętrznej AMS, który w 400 kopiach pojawił się na ulicach kilku polskich miast w 1998 roku. Po latach artystka zmieniła kierunek obiegu sztuki i symbolicznie przeniosła swoją pracę z ulicy do muzeum. Gestem tym przypomniała i utrwaliła jedną z najbardziej nośnych społecznie akcji artystycznych po 1989 roku (prace dla galerii AMS tworzyli m.in. Katarzyna Kozyra, Marcin Maciejowski, Paweł Susid).

Obraz Nawracanie, oswajanie, tresowanie używa języka perswazji, który stara się formować odbiorców. Słychać go zarówno we wszechobecnej w przestrzeni publicznej reklamie, jak i w wypowiedziach polityków. Z jednej strony posiada sprawczość – wzywa do czegoś i wywołuje skutek, z drugiej strony jest opresyjny – ma władzę ranienia i znieważania. Powtarzając słowo „NIE” kończące każdy wyraz (nawracanie, oswajanie, tresowanie), artystka podważyła jego opresyjność. Dzieło sztuki stało się dokumentem brutalizacji życia i języka w polskiej sferze publicznej lat 90. oraz artystycznego protestu, który był na to zjawisko odpowiedzią.
 

Rok powstania: 1998
Technika: olej na płótnie
Wymiary: 504×238 cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Sawicka Jadwiga
Nr księgi: 413-5/2011
Data nabycia:

Zobacz także

Inne prace tej artystki