Kolekcja

  • R.H. Quaytman, Replika kompozycji przestrzennej Katarzyny Kobro 2 (1928), 2000

Każdy Rozdział – podstawowa „jednostka” projektu twórczego Quaytman – składa się zazwyczaj z kilku lub kilkunastu obrazów, które niejako sumują osobiste doświadczenie i artystyczne fascynacje malarki z konkretnego czasu i miejsca. Kolejne rozdziały są oznaczane numerami, znacząc upływ czasu i stopniowe dopełnianie się projektu życiowo-artystycznego Quaytman, artystka traktuje bowiem wszystkie rozdziały i obrazy, które się na nie składają, jako jedno twórcze przedsięwzięcie. Warto zaznaczyć, że Quaytman jako podstawową dla siebie inspirację wymienia rzeźby Katarzyny Kobro, koncepcję unizmu Władysława Strzemińskiego i tradycje polskiego konstruktywizmu, które poznała podczas pobytu w Łodzi. Dwa obrazy Quaytman należące do kolekcji Muzeum, powstały właśnie w nawiązaniu do twórczości Kobro.

Nakład: unikat
Rok powstania: 2000
Technika: sitodruk na sklejce
Wymiary: 50,8×82,2 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Miguel Abreu Gallery
Nr księgi: MSN: 4300-26/2012
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także

Inne prace tej artystki