Kolekcja

  • Krzysztof Pruszkowski, 18 Zwycięstw w Samotrace, Luwr, Paryż, Fotosynteza, 1988

Krzysztof Pruszkowski porusza w swoich pracach zagadnienie wielości czasu i przestrzeni. 18 Victories de Samotrace, Louvre, Paris, Photosynthese to praca wykonana jego autorską techniką wielokrotnego fotografowania tego samego motywu, by w efekcie uzyskać „obraz syntetyczny”. Technikę tę artysta stosuje fotografując pejzaże czy portrety, ale także znane dzieła sztuki – w przypadku pracy z kolekcji Muzeum jest to rzeźba Nike z Samotraki z paryskiego Luwru.

Rok powstania: 1988
Technika: odbitka srebrowo-żelatynowa, papier
Wymiary: 27×22 cm

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: BRE Bank SA
Nr księgi: MSN: 4300-5/2012
Data nabycia: