Kolekcja

  • Ewa Partum, Poezja aktywna. Poemat Ewy, 1971

Aktywność poetycka Ewy Partum polegała na rozsypywaniu pojedynczych, wyciętych z papieru liter alfabetu w pozaartystycznej przestrzeni: w przejściu podziemnym, na zboczu góry, w morzu. Gest artystki prowadził do dekonstrukcji języka, którego gramatyka, syntaktyka i semantyka narzucają wypowiedzi artystycznej określone ramy. Jej poematy kreował przypadek, nadający wypowiedzi bardziej otwarty i procesualny charakter. Konfrontacja z kojarzonymi z kobiecością żywiołami (woda, wiatr, który roznosi litery) pozwalała zmierzyć się artystce z tkwiącymi w języku patriarchalnymi schematami. Poem by Ewa z jednej strony uważany jest za klasyczną pracę polskiego konceptualizmu i poezji wizualnej, z drugiej zaś stanowi ważny punkt odniesienia dla współczesnej sztuki feministycznej.

Rok powstania: 1971
Technika: zdigitalizowany film 8 mm bez dźwięku
Wymiary: 05:53

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Ewa Partum
Nr księgi: MSN: 4300-51/2012
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego