Kolekcja

  • Eustachy Kossakowski, Archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1945

Archiwum Eustachego Kossakowskiego składa się z 150 000 negatywów i 20 000 slajdów. Ten bezcenny zbiór prac fotografa, pracującego w Polsce i we Francji, można podzielić na kilka kategorii. Pierwsza grupa to prace z okresu, kiedy Kossakowski był współpracownikiem takich pism jak Stolica czy Polska i specjalizował się w fotografii reportażowej. Druga część to bezcenna dla Muzeum dokumentacja życia artystycznego w Polsce lat 60. i 70., zwłaszcza dokumentacje spektakli Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego, działalności galerii Foksal czy Krzywe Koło. Ponadto archiwum zawiera artystyczne prace Eustachego Kossakowskiego o charakterze konceptualnym, jak na przykład 6 metrów przed Paryżem (1970) czy późniejsze, bardziej metafizyczne Światła w Chartres (1983-90).

Rok powstania: 1945
Technika: negatywy, fotografie, slajdy
Wymiary: różne

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: Hanna Maria Ptaszkowska
Nr księgi: MSN: 4300-13/2008
Data nabycia:

Zobacz także

Inne prace tego artysty