Kolekcja

  • Wanda Czełkowska, Bez tytułu, 1993

    fot. Joanna Dziewanowska-Stefańczyk

Rok powstania: 1993
Technika: technika mieszana
Wymiary: 220×220cm cm

Materiał: Płótno, węgiel, tempera
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Depozyt z kolekcji Justyny Wojciechowskiej
Nr księgi: MSN: 413-11/2018
Data nabycia: