Kolekcja

Youssouf Dara

Youssouf Dara – dogoński rzeźbiarz, autor bródnowskiej toguny. Sztuka pełni bardzo istotną rolę u Dogonów – to za sprawą magicznych umiejętności artystów Wszechświat utrzymywany jest przy życiu. Raz na 60 lat w dogońskich wioskach odbywa się Sigui, ośmioletni obrządek „odnowy Kosmosu”. Centralną rolę podczas obrzędu pełni Matka Masek – kilkumetrowa drewniana struktura wykonywana, za każdym razem na nowo, przez plemiennego rzeźbiarza.

Prace artysty w kolekcji