Kolekcja

Ryszard Waśko (ur. 1947)

Ryszard Waśko (ur. 1947 r. w Nysie) jest jednym z najważniejszych polskich artystów działających w międzynarodowym polu sztuki. Malarz, fotograf, twórca sztuki wideo i instalacji konsekwentnie kultywuje tradycje sztuki konceptualnej. W 1970 roku wszedł w skład grupy Warsztat Formy Filmowej. Jest kuratorem i organizatorem zakrojonych na wielką skalę międzynarodowych imprez artystycznych. Jako jeden z najważniejszych polskich artystów Waśko brał udział w Biennale w São Paulo, documenta w Kassel, Biennale w Sydney czy Biennale w Paryżu. W 1981 roku, wspólnie z łódzkim oddziałem NSZZ Solidarność, zorganizował niezmiernie ważne dla historii sztuki w Polsce wydarzenie artystyczne, legendarną „Konstrukcję w Procesie”, na której pokazywały swoje prace najważniejsze postacie polskiej i światowej sztuki współczesnej. W stanie wojennym, zagrożony aresztowaniem przez komunistyczną władzę i ostrzeżony przez członków podziemnej Solidarności, wyjechał do Zachód, najpierw do Londynu, a później do Berlina, gdzie kontynuował twórczość własną, kuratorował wystawy i organizował kolejne edycje „Konstrukcji w Procesie”. W latach 80. otworzył ekologiczny nurt w swojej twórczości, stając się jednym z jego pionierów w sztuce światowej. Jako ceniony w świecie artysta wziął udział w czterech edycjach Biennale w Wenecji, a latach 1990-92 był dyrektorem artystycznym P.S.1 Museum i Clocktower Gallery. W uznaniu zasług artystycznych, społecznych i politycznych Ryszard Waśko został odznaczony w 2007 roku przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a dwa lata później otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

Prace artysty w kolekcji

Prace artysty w filmotece