Kolekcja

Ryan Gander (ur. 1976)

Ryan Gander jest artystą konceptualnym, którego sztuka przejawia się w tak różnych formach i mediach, jak książka dla dzieci, opowieść, typografia czy wykład-performance. Studia ukończył w Metropolitan University w Manchesterze (1999), a następnie w prestiżowej Jan van Eyck Akademie, Maastricht (2000) i Rijksakademie van Beeldende Kunsten w Amsterdamie (2002).

Sztuka Gandera często sięga po tematy „miejskie” z pogranicza dizajnu i architektury tworząc zabawne, często tautologiczne komentarze na temat projektowania i architektury oraz ich roli w tworzeniu przestrzeni miejskiej. W 2010 Gander na zamówienie Public Art Found stworzył swą pierwszą rzeźbę publiczną dla Central Parku w Nowym Jorku. Praca o nazwie The Happy Prince została uznana za jedną z najważniejszych realizacji publicznych ostatnich lat.

Prace artysty w kolekcji