Kolekcja

Pracownia Rzeźby Grzegorza Kowalskiego ASP w Warszawie (ur. 1985)

Pracownia prof. Grzegorza Kowalskiego prowadzona jest na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od 1985 roku. Studentami Kowalskiego były takie osobowości twórcze jak Jacek Adamas, Paweł Althamer, Katarzyna Górna, Katarzyna Kozyra, Jacek Malinowski, Jacek Markiewicz, Anna Molska, Anna Niesterowicz, Monika Zielińska, Artur Żmijewski i inni.

O wyjątkowości pracowni, której absolwenci w znaczący sposób wpłynęli na obraz sztuki polskiej ostatnich dwóch dekad, w szczególności tzw. sztuki krytycznej, zdecydowała wyjątkowa metoda dydaktyczna Kowalskiego, nazwana przez niego „dydaktyką partnerstwa”, kładąca nacisk na indywidualność każdego studenta, stopniowo uniezależniającego się od autorytetu profesora, zakładająca wolność twórczą oraz swobodę wyboru środków wypowiedzi.

Prace artysty w kolekcji