Kolekcja

Pauline Boudry (ur. 1972)

Prace duetu Pauline Boudry i Renate Lorenz (ur. 1972 w Lozannie i ur. 1963 w Berlinie) to wielowarstwowe dokamerowe performanse nagrywane zazwyczaj przy użyciu kamery 16mm. Ich tematyka zasadza się na rewidowaniu materiałów z przeszłości, zwykle fotografii lub filmów, wydobywając na światło dzienne zapomniane bezprecedensowe queerowe momenty historii. W większości prace te koncentrują się na ujawnianiu historii dyskursów i praktyk dotyczących płci biologicznej (sex) i kulturowej (gender), a także na analizowaniu pojęcia widzialności (visibility) od czasów wczesnego modernizmu po dziś dzień. Ukazują one, w jaki sposób sceniczność i bycie widzialnym staje się w przypadku ciał nienormatywnych zarówno funkcją samo-upodmiotowienia, glamouru i uznania, jak również dewaluowania, patologizowania i kryminalizowania.

Prace artystki w kolekcji