Kolekcja

Mateusz Choróbski (ur. 1987)

Mateusz Choróbski (ur. 1987) tworzy krótkie filmy, instalacje przestrzenne w galeriach oraz przeprowadza działania w przestrzeni publicznej. Jego interwencje oraz powstałe w ich wyniku obiekty charakteryzuje kontrast skali, korzystanie ze znalezionych materiałów budowlanych, a także gra z zastanym kontekstem i minimalizmem artystycznych środków.

Prace artysty w kolekcji

Prace artysty w filmotece