Kolekcja

Marek Sobczyk (ur. 1955)

Marek Sobczyk – malarz, współtworzył założoną w 1983 roku formację artystyczną Gruppa (wraz z innymi artystami z warszawskiej ASP: Ryszardem Grzybem, Pawłem Kowalewskim, Jarosławem Modzelewskim, Włodzimierzem Pawlakiem i Ryszardem Woźniakiem). O Gruppie pisano, że jej krzykliwa, „dzika” działalność była nie tylko buntem przeciw stanowi wojennemu, ale także przeciwko nudzie postawangardowej sztuki, która wchodziła w okres jałowego akademizmu. Obecnie wszyscy członkowie Gruppy pracują i wystawiają osobno.

Prace artysty w kolekcji