Kolekcja

Leon Tarasewicz (ur. 1957)

Jeden z czołowych polskich malarzy współczesnych. Pomimo identyfikacji z miejscem, wielu odniesień do natury i pejzażu we wczesnych pracach, Tarasewicz systematycznie starannie zaciera ślady, które mogłyby wskazywać na genezę twórczości. Stopniowo zasugerowana przez naturę struktura obrazu stała się obszarem urzekającej, zmysłowej gry czystych, intensywnych kolorów, nakładanych na płaszczyznę równoległymi pasami. W licznych wielkoformatowych malarskich realizacjach, do których należy praca na papierze w depozycie Muzeum, tworzy dekoracyjny malarski dywan, w którym istotne są dla niego wartości czysto malarskie, jak kolor, faktura czy światło.

Prace artysty w kolekcji