Kolekcja

Krzysztof Pruszkowski (ur. 1943)

Krzysztof Pruszkowski jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmuje się fotografią konceptualną, w której porusza zagadnienie wielości przestrzeni i czasu.

Od 1984 r. Pruszkowski rozwija autorską koncepcję fotografii, nazwaną przez siebie fotosyntezą. Polega ona na wielokrotnym fotografowaniu tego samego motywu, by w efekcie uzyskać obraz syntetyczny. Technikę tę artysta stosuje fotografując pejzaże czy portrety, ale także znane dzieła sztuki z dziedziny malarstwa i rzeźby, czy odwołując się do fotografii innych artystów.
 

Prace artysty w kolekcji