Kolekcja

Karol Palczak (ur. 1987)

Prace artysty w kolekcji