Kolekcja

Jolanta Marcolla (ur. 1950)

Studiowała malarstwo na PWSSP we Wrocławiu, dyplom uzyskała 1 974 roku. W czasie studiów, wraz z innymi studentami (m.in. Zdzisławem Sosnowskim) założyła grupę Galeria Sztuki Aktualnej, jedno z najważniejszych ugrupowań artystycznych lat 70., zainteresowane strategiami konceptualnymi oraz wykorzystaniem mediów takich jak fotografia i film w sztuce. Prace Jolanty Marcolli wpisują się w próby odnowienia formuły realizmu w łonie strategii awangardowych lat 70. Polegały one na wykorzystaniu mediów mechanicznej rejestracji w celu opisania fizycznej rzeczywistości w sposób obiektywny, realistyczny,nieobarczony ludzkimi uwarunkowaniami percepcyjnym i wyobraźnią. Marcolla - podobnie jak Ewa Partum i Natalia LL - uzupełniała strukturalne i konceptualne gesty artystyczne elementami zmysłowymi i emocjonalnymi. Artystka często używała w swoich pracach elementów takich jak moda czy makijaż, nieobecnych raczej w kontekście zmaskulinizowanej awangardy lat 70.

Prace artystki w kolekcji