Kolekcja

Jerzy Truszkowski (ur. 1961)

Jerzy Truszkowski jest malarzem, performerem, twórcą fotografii i filmów, a także krytykiem, kuratorem, autorem publikacji i książek o sztuce.

W 1986 roku uzyskał dyplom Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował też na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Już w pierwszej połowie lat 80. wystawiał swoje prace oraz fotograficzne i filmowe dokumentacje działań zaznaczając swoją obecność w kręgu lubelskiego BWA oraz w środowisku łódzkim i warszawskim. W Łodzi współtworzył kontrkulturowe ugrupowania artystyczne, takie jak Kultura Zrzuty (wraz z grupą Łódź Kaliska, Zbyszko Trzeciakowskim, Jackiem Rydeckim), czy też późniejsza muzyczno-artystyczna formacja Sternenhoch wraz z powstałą wokół niej artystyczną komuną (Zbigniew Libera, Barbara Konopka, Anna „Mirosawa” Nowak, Jacek Rydecki). Współredagował także niezależne periodyki „Tango” oraz „Halo halo”. Od 1984 roku był asystentem duetu KwieKulik.

W swojej twórczości, zarówno malarskiej, performerskiej czy fotograficzno-filmowej, wyraża bezkompromisowy sprzeciw wobec ideologicznego zniewolenia umysłu oraz bada i dekonstruuje władzę symboliczną, dzięki czemu zyskał miano jednego z prekursorów polskiej „sztuki krytycznej” lat 90. Truszkowski niejednokrotnie wyostrzał przesłanie dopuszczając się aktów samookaleczenia podczas wystąpień performerskich i w toku realizacji prac.
 

Prace artysty w kolekcji

Prace artysty w filmotece