Kolekcja

Jens Haaning (ur. 1965)

Haaning zajmuje się tematyką tożsamości narodowej, imigracji, rasizmu, asymilacji, jak i relacji pomiędzy językiem a polityką. Jego projekty powstają w kontekście miejsca, są wynikiem badań nad specyfiką danego miasta czy dzielnicy. Sztuka Haaniga ma charakter efemeryczny i interwencyjny.

Prace artysty w kolekcji