Kolekcja

Jan Bułhak (1876–1950)

Jan Bułhak studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Około roku 1905 otrzymał od żony pierwszy aparat fotograficzny i zajął się fotografią amatorską. W roku 1912 wyjechał do Drezna na naukę fotografii u Hugona Erfurtha. Po powrocie do Wilna zajął się zawodowo fotografią.

Był przedstawicielem piktorializmu. Wykonał fotograficzną dokumentację architektury Wilna, Warszawy, Krakowa, Grodna, Zamościa, Lublina, Kazimierza i innych miejscowości. W jego pracowni powstało 158 albumów poświęconych miastom i regionom II Rzeczypospolitej. Był współzałożycielem powstałego w 1947 Związku Polskich Artystów Fotografów. Jego legitymacja członkowska ZPAF miała numer 1.
 

Prace artysty w kolekcji