Kolekcja

Jadwiga Sawicka (ur. 1959)

Jadwiga Sawicka zajmuje się malarstwem, fotografią, wykonuje obiekty i prace w przestrzeni publicznej. Jej obrazy od końca lat 90. operują słowami i zdaniami zaczerpniętymi ze środków masowego przekazu. „Malarstwo pisane” Sawickiej używa słów, które w medialnym strumieniu przykuwają naszą uwagę tylko na chwilę. Pobudza refleksję nad życiem w „epoce informacji”: problemem współczesnego człowieka nie jest brak wiadomości, ale trudna do zniesienia lawina komunikatów walczących o jego uwagę. U Sawickiej językowe komunikaty kontrastują z tradycyjną techniką, którą zostały utrwalone – płótnem i farbą olejną.

Prace artystki w kolekcji