Kolekcja

Gustav Metzger (ur. 1926)

Gustav Metzger jest artystą i aktywistą politycznym, autorem koncepcji sztuki autodestrukcyjnej i idei strajku w sztuce. Syn polskich ortodoksyjnych Żydów, w 1939 roku znalazł się w Wielkiej Brytanii dzięki akcji Refugee Children Movement (Kindertransport) i ocalał z Zagłady. Bezpaństwowiec. Mieszka i pracuje w Londynie.

Prace artysty w kolekcji