Kolekcja

Gülsün Karamustafa (ur. 1946)

Gülsün Karamustafa (ur. 1946 w Ankarze) mieszka i pracuje w Stambule. Jest jedną z najważniejszych współczesnych artystek na Bliskim Wschodzie, która w ostatnim czasie doczekała się licznych wystaw muzealnych oraz publikacji. Jest autorką obrazów, obiektów, wideo, filmów i instalacji. Często wykorzystuje materiały codziennego użytku. W swojej twórczości podejmuje tematy migracji i jej wpływu na kulturowe tożsamości jednostek, relacji Wschodu z Zachodem, paraleli między historią narodu i indywidualną biografią oraz problem gender, szczególnie wpływu dyskursu orientalistycznego na sposoby ukazywania kobiet.

Prace artystki w kolekcji