Kolekcja

Erna Rosenstein (1913–2004)

Erna Rosenstein urodziła się w monarchii habsburskiej, młodość i dzieciństwo spędziła w II RP, w czasie wojny znalazła się w zajętym przez ZSRR Lwowie,
a następnie pod niemiecką okupacją w Warszawie i Częstochowie, gdzie ukrywając się pod przybranymi nazwiskami i zmieniając miejsca pobytu, uratowała się przed Zagładą. Po wojnie działała w Krakowie i w Warszawie. Jej pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w 1958 roku w Galerii Krzywego Koła w Warszawie. Związana z kręgiem artystów nowoczesnych, uczestniczka plenerów w Osiekach i Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze, należała do Grupy Krakowskiej. W 1972 roku zadebiutowała jako poetka tomikiem Ślad