Kolekcja

Edi Hila (ur. 1944)

Edi Hila, urodzony w 1944 roku w mieście Szkodra w Albanii, przez całe artystyczne życie był związany z Tiraną. Jest najwybitniejszym artystą, a zarazem pedagogiem z tego doświadczonego traumatyczną historią kraju. Jednocześnie należy do grupy twórców, którzy definiują historię sztuki z Europy Wschodniej, będąc jednym z ostatnich „nie odkrytych” jeszcze w pełni w międzynarodowym obiegu artystów z tego regionu. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie planuje jego indywidualną wystawę w 2018 roku. Edi Hila jest malarzem i rysownikiem. W czasach dyktatury Envera Hodży w Albanii zmagał się z brakiem wolności twórczej, za niezgodne z doktryną reżimu ekspresyjne malarstwo został zesłany do reedukacyjnego obozu pracy. Świadectwem tego okresu są niezwykłe rysunki dokumentujące codzienność pracy przymusowej.  Od lat 90. stał się wnikliwym obserwatorem transformacji politycznej, gorzkim komentatorem zmian społecznych w czasach wolności, i to prace z tego okresu wydają się niezwykle relewantne dla epoki transformacyjnej w całej Europie Wschodniej. Edi Hila w swojej twórczości łączy tradycyjny warsztat malarza, erudycyjną znajomość klasycznej ikonografii z bardzo współczesnymi tematami i sposobami ich artykulacji. Jako materiału wyjściowego używa przetworzonych obrazów cyfrowych.

Prace artysty w kolekcji