Kolekcja

Deimantas Narkevicius (ur. 1964)

Deimantas Narkevičius jest rzeźbiarzem, który od wielu lat zajmuje się tworzeniem filmów nazwanych przez niego „rzeźbami cyfrowymi”. Prace artysty dotyczą najczęściej metod konstruowania i fabrykowania historii, ze szczególnym uwzględnieniem komunistycznego dziedzictwa w Europy Środkowo-Wschodniej.

Prace artysty w kolekcji