Kolekcja

Archiwum Firmy Reklama

Archiwum obejmuje dokumentację reklam, które powstały w latach 1956-1993 w prawcowni PUR "REKLAMA". W tym okresie firma nosiła też nazwę: Stołeczne Przedsiębiorstwo Instalacji Reklam Świetlnych. Archiwum zostało przekazane Muzeum na mocy umowy darowizny przez wieloletniego i ostatniego dyrektora firmy Jacka Wyczółkowskiego.

Prace artystów w kolekcji