Kolekcja

Adam Adach (ur. 1962)

Adam Adach (ur. 1962 w Nowym Dworze Mazowieckim) ukończył Ecole Supèrieure des Beaux-Arts w Lyonie (1990) i podyplomowo (ze specjalnym wyróżnieniem) Ecole Nationale Supèrieure des Beaux-Arts (ENSBA) w Paryżu w roku 1995. Od 2006 roku artysta mieszka w Warszawie i w Paryżu. W swoim malarstwie podejmuje problem pamięci, zarówno historycznej, jak i osobistej. Inspiracją dla obrazów stają się fotografie, ilustracje książkowe, wycinki z gazet, które nabierają charakteru ważnych dla artysty dokumentów życia społecznego. Towarzyszą im często anegdota i symbole, poprzez które artysta ujawnia paradoksy podręcznikowych narracji historycznych. Interesuje go też sama praca malarska, ale stara się w niej unikać ilustracyjności, często powołuje się na inspiracje pracami Jacksona Polloca, ale też malarstwem konkretnym Roberta Rymana. Łączy elementy figuratywne z abstrakcyjnymi, by płaszczyzna obrazu zawierała ślady procesu malowania.

Prace artysty w kolekcji