Filmoteka Muzeum

Wybory.pl to próba zrealizowania zadania Obszar Wspólny, Obszar Własny, które Grzegorz Kowalski zadaje studentom swojej pracowni na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w nieakademickiej przestrzeni.

Jesienią 2005 roku Paweł Althamer i Artur Żmijewski zostali kuratorami wystawy Wybory.pl w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Do przestrzeni galerii zaprosili kolegów ze studiów, przedszkolaków, uczniów oraz podopiecznych Althamera z grupy Nowolipie.

Razem realizowali pracowniane zadanie, próbując znaleźć remedium na jego słabe punkty – ekskluzywność, elitarność, wyizolowanie z rzeczywistości. Pracownia była „bąblem” – sytuacją wyizolowaną, funkcjonującą na szczególnych prawach – który należało przebić i otworzyć na szerszą publiczność.

Tworzona wspólnie ekspozycja miała charakter antywystawy. Znajdowała się w procesie ciągłego budowania, zrywała konwenanse w komunikacji między artystą a widzem, burzyła porządek instytucji.

Opis na podstawie: K. Sienkiewicz, Forma potencjalna. Problem sytuacji estetycznej w Pracowni Grzegorza Kowalskiego, „Muzeum”, 2008, nr 2 (4).
 

(AK)

Rok powstania: 2005
Czas trwania: 66'34"
Język: polski (angielskie napisy)
Oryginalne media: BETA SP

© Artur Żmijewski, dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal

Data nabycia: 25.07.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt