Filmoteka Muzeum

Gra w parku miejskim Grobovka to ćwiczenie z początku pracy Zbigniewa Libery ze studentami w Praskiej Akademii Sztuk Pięknych. W trakcie zajęć studenci powtarzali działania wykonane w przeszłości przez członków pracowni Oskara Hansena. Tytułowa gra przypomina swoją strukturą Grę na wzgórzu Morela z 1971 roku. Do tej realizacji nawiązuje zresztą bezpośrednio tytuł filmu Libery.

W działaniu w ramach rewizyty biorą udział studenci z pracowni Grzegorza Klamana na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczniowie Praskiego Studia Formy Otwartej (PSFO) Zbigniewa Libery. Uczniowie PSFO wraz ze studentami Klamana zrealizowali bowiem wcześniej podobne ćwiczenie w Gdańsku. Studenci podzielili się na trzy pięcioosobowe zespoły tak, aby w skład każdego z nich wchodzili przedstawiciele obu pracowni. Podobnie jak w Grze na wzgórzu Morela, uczestnicy mają do dyspozycji kolorowe tkaniny. Pomiędzy tymi realizacjami są jednak pewne różnice. Przykładowo, w przypadku ćwiczenia z 1971 zostały stworzone tylko dwie grupy, którym przydzielono kolory biały i czarny; w Grze w parku miejskim Grobovka grupy są trzy, a ich kolory to odpowiednio: niebieski, czerwony i biały. Nie sposób zauważyć w takim doborze aluzji do barw flagi Republiki Czeskiej.

Początkowo grupa niebieskich sytuuje się na górze, biali pośrodku, a czerwoni na dole. Zespoły wchodzą ze sobą w interakcję, bądź wykonują hermetyczne działania. W pewnym momencie grupy łączą się i otaczają tkaninami, następnie niebiescy rozpraszają się, w wyniku czego jeden z uczestników znajduje się na drzewie. Studenci wykorzystują do gry otoczenie, włączają w ćwiczenie osoby spoza działania, przykładowo znosząc na dół wzgórza odpoczywającego człowieka. Dodatkowo zwracają uwagę na komentarze przechodniów, czego efektem jest ułożenie przez nich czeskiej flagi. Jedna z grup uważa za niesmaczne wykorzystanie państwowego symbolu, co prowadzi do zawinięcia drewnianych tyczek w czerwoną tkaninę i zakończenia gry.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Studio Formy Otwartej Zbigniewa Libery, Praga 2011; M. Rumin, Gra na wzgórzu Morela, „Piktogram”, 2006, nr 5/6.

 

(MK)

Rok powstania: 2009
Czas trwania: 10'39''
Język: różne
Miejsce: Praha
Oryginalne media: HD video

© Zbigniew Libera, dzięki uprzejmości Galerii Raster