Filmoteka Muzeum

1.
Pierwszy z filmów składkowych został zrealizowany w 2008 roku, na początku funkcjonowania Praskiego Studia Form Otwartych. Nagranie miało miejsce w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, udział w nim wzięli studenci Libery oraz reprezentanci pracowni Grzegorza Klamana.
Kamera została ustawiona na statywie. Studenci wykonywali działania do obiektywu, odnosząc się do ruchów poprzedników i jednocześnie swoim zachowaniem inspirując kolejnych uczestników. Przykładowo jeden z obrazów prezentuje postać Zbigniewa Libery, który stanął przed kamerą trzymając w jednej ręce kubek, a w drugiej zapalonego papierosa. W następnym ujęciu do artysty podchodzi jeden ze studentów i go podnosi.

2.
W drugim z prezentowanych filmów asemblingowych zachodzi zmiana dotycząca ustawienia kamery – tym razem Zbigniew Libera sugeruje uczestnikom ćwiczenia wprawienie jej w ruch. Studenci wykonują działania, których nie mogliby wykonać do sprzętu ustawionego statycznie, dlatego biegają po pracowni, podają sobie kamerę między nogami czy po prostu opuszczają pracownię wchodząc w interakcję z przestrzenią publiczną Gdańska.

3.
W tym filmie zostaje wprowadzona innowacja w odniesieniu do poprzednich obrazów. Operator kamery dokumentując zdarzenie ma równocześnie wykonywać działanie. W ten sposób jeden ze studentów rejestruje swój bieg i skok, inny natomiast prowadzi kamerę pod swoim ubraniem poprzez rękawy, nogawki z jednego końca do drugiego. Z kolei Zbigniew Libera filmuje odbijaną przez siebie piłeczkę. W każdym z przypadków tworzy się interesująca dynamiczna akcja, będąca jednocześnie aktywną dokumentacją działania.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Studio Formy Otwartej Zbigniewa Libery, Praga 2011.

(MK)

Rok powstania: 2008
Czas trwania: 20'06''
Język: różne
Miejsce: Šaloun Studio, Praha
Oryginalne media: HD video

© Zbigniew Libera, dzięki uprzejmości Galerii Raster