Filmoteka Muzeum

Ćwiczenie nr 3, podobnie jak Ćwiczenie nr 2, należy do ostatniego i zarazem najbardziej znaczącego dla Zbigniewa Libery etapu działań w Studiu Formy Otwartej. Analogicznie do poprzedniego filmu z cyklu Działania prowokowane kamerą, studenci „grają” bez scenariusza i włączają w obszar ćwiczenia dokumentującą jego przebieg kamerę. Jednak w odróżnieniu od Ćwiczenia nr 2, studenci znacznie aktywniej współtworzą, improwizują i bardziej spontanicznie reagują na wcześniejsze zdarzenia. Uczestnicy swobodnie podchodzą do kamery „prezentując” swoje działania z kawałkiem papieru, plastikowym elementem, aparatem fotograficznym czy tworząc różnego rodzaju dźwięki.

Dodatkowo Zbigniew Libera, odwołując się do Hansenowskiego odrzucenia dominacji specjalistów i idei „mistrza-ignoranta” Josepha Jacotota, mówiącej o intelektualnej równości uczniów i nauczycieli, czynnie włącza się w ćwiczenie. Artysta swoim zachowaniem inspiruje i prowokuje pozostałych uczestników do twórczego działania, czego przykładem jest wspólne stworzenie instalacji z papieru, taśmy, kijów.

Tego typu działania „dopuszczały o wiele bardziej bezpośrednią komunikację, która była totalnie nastawiona na maksymalne wzmocnienie momentu międzypodmiotowego spotkania, ponieważ koncentrowała się na przekazaniu najprostszych sygnałów, w której wszystko działo się bezpośrednio jedno po drugim”. Widać to szczególnie w Ćwiczeniu nr 3, gdzie studenci umiejętnie wykorzystują doświadczenia wypracowane w poprzednich działaniach.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Studio Formy Otwartej Zbigniewa Libery, Praga 2011; J. Verwoert, Gesty na rzecz nowego życia, w: 1,2,3... Awangarda. Film/sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum, red. Ł. Ronduda, F. Zeyfang, Warszawa 2007.

(MK)

Rok powstania: 2009
Czas trwania: 21'52''
Język: różne
Miejsce: Šaloun Studio, Praha
Oryginalne media: HD video

© Zbigniew Libera, dzięki uprzejmości Galerii Raster