Filmoteka Muzeum

Zaprezentowanemu w 2007 roku performance Krzysztofa Zarębskiego towarzyszy głos Helmuta Kajzara, którego spektakle artysta współtworzył. Podobnie jak w poświęconej Kajzarowi akcji zrealizowanej w 2003 roku w Chelsea Art Museum w Nowym Jorku rekwizytem stają się tu kasety magnetofonowe i wylewające się z nich zwoje taśmy, co koresponduje z treścią wypowiedzi Kajzara dotyczącej rejestracji ludzkiego głosu. Zarębski stworzył z kaset efektowny obiekt artystyczny – kryzę.

(ŁM)

Rok powstania: 2007
Czas trwania: 2'10"
Język: polski
Oryginalne media:

© Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie