Filmoteka Muzeum

Anna Zaradny w instalacji audio-video próbuje, wykorzystując język wizualny oraz kompozycję, oddać narrację jednego pełnego dnia – od wschodu do zachodu słońca. Dramaturgię tworzy przede wszystkim warstwa audialna. Dziesięciominutowa kompozycja eksplorująca cykliczność i powolny upływ czasu, ale również energię różnych pór dnia rozwija się, przechodzi przez punkt kulminacyjny i spokojnie cichnie. Idealny odbiór pracy zakłada wysłuchanie jej dokładnie od początku do samego końca.

Opis za: portfolio artystki.
 

Rok powstania: 2014
Czas trwania: 10'49"
Język: brak języka
Oryginalne media:

© Anna Zaradny