Filmoteka Muzeum

RZUT / PARTYTURA 2019
PLAN / SCORE 2019
wideo 17'17"

Dzieło, które jest kontynuacją idei pracy z 2016 roku, poszerzeniem kontekstu treści, gestu i ruchu poprzez medium filmowe. Zderzenie dwóch zapisów, charakterystycznych dla kompozycji i projektu, nakładanie warstw, iluzoryczność i hipnotyczna dynamika statycznych: notacji muzycznej i architektonicznego planu, tworzą obrazy, które stają się Jednią.

RZUT / PARTYTURA 2016
kolaż druk na kalce technicznej / collage print on tracing paper

Zabieg, polegający na apropriacji obiektów gotowych przynależnych do innego porządku, został zastosowany w pracy RZUT PARTYTURA (2016). Na partyturę utworu Cosmic Pulses Karlheinza Stockhausena Zaradny nanosi rzut ostatniego piętra budynku galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, autorstwa Krystyny Tołłoczko-Różyskiej. Dzięki temu tworzy zupełnie nową kompozycję graficzną, której w arbitralny sposób zostały nadane parametry muzyczne i performatywne. Sugestywny obraz, mający wyraźnie odręczny rys, niejako narzuca potencjalnemu wykonawcy zestaw gestów tworzących strukturę utworu. 

Rok powstania: 2019
Czas trwania: 17'17"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media:

© Anna Zaradny