Filmoteka Muzeum

Artysta ten wspólnie z Liberą, Konopką, Rydeckim tworzył w połowie lat 80 wspólnotę artystyczną. Wspólnotę, w której było intensywne, kreatywne, "kolorowe" życie, będące samo w sobie kontestacją brzydoty i marazmu egzystencji w Polsce Stanu Wojennego. Warto tutaj przypomnieć, iż Truszkowski należał do tzw. straconego pokolenia lat 80., do generacji, której najbardziej twórcze lata życia przypadły na jałowy i depresyjny czas stanu wojennego. Trudnym warunkom w przestrzeni społeczno-politycznej odpowiadał kryzys w przestrzeni filozoficzno-artystycznej związany z dominacją filozofii postmodernistycznej, potwierdzającej rozbicie, chaotyczność i niepokój współczesnego świata, którego nie organizują już żadne metanarracje. Tego typu sytuacja zmuszała do wysiłku autokreacji, do tworzenia osobistych autoutopii, zmuszała do zadawania sobie najbardziej źródłowych pytań dotyczących własnej egzystencji.

Kamera: Leszek Golec

(Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Nurty ukrytej dekady, w: Ukryta Dekada, Polska Sztuka Wideo 1985-1995, red. P. Krajewski, V. Kutlubasis-Krajewska, Wrocław 2010)
 

Rok powstania: 1988
Czas trwania: 6'35
Język: brak języka
Oryginalne media: VHS

© Jerzy Truszkowski