Filmoteka Muzeum

Rok powstania: 2010
Czas trwania: 6'41"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media:

© Iwo Rutkiewicz

Data nabycia: 14.02.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt