Filmoteka Muzeum

Praffdata w swoim „gnieździe”, S.O.S.-ie, organizowała przedstawienia wigilijne kilkukrotnie. Szkolny Ośrodek Socjoterapii to z jednej strony warszawska szkoła, liceum, z drugiej zaś bezpieczny kąt dla wielu młodych, zagubionych ludzi. Nowatorskie, jak na początek lat 80., podejście do uczniów, którym wykazywała się grupa psychologów prowadzących szkołę, sprawiło, że S.O.S. stał się wolną przestrzenią kreatywnych i artystycznych działań. To właśnie tam zawiązał
się pierwszy skład zespołu i tam Praffdata w następnych latach wracała na znane deski sali gimnastycznej - sceny.

(ZW)

Rok powstania: 1989
Czas trwania: 19'45"
Język: polski
Oryginalne media:

© Jarosław Guła