Filmoteka Muzeum

W klubie Riviera-Remont (wcześniejszy Remont) Praffdata urządziła Walentynki. 14 lutego 1990 roku zorganizowała wydarzenie „Pornostrojka”, którego nazwa pochodzi z przekształcenia rosyjskiego słowa pieriestrojka (ros. перестройка – przebudowa), będąca potoczną nazwą procesu przekształceń systemu socjalistycznego w ZSRR. Polskie więziennictwo było tym, co Praffdata chciała przebudować, a dokładnie ucywilizować: koncert odbył się pod hasłem: „prawo więźniów do seksu!”. Konkretnym, pożądanym efektem wydarzenia, miało być wprowadzenie „miękkich” cel w więzieniach, to znaczy miejsc, gdzie skazani mogli spotykać się prywatnie ze swoimi partnerami.

(ZW)

Rok powstania: 1990
Czas trwania: 19'41"
Język: polski
Oryginalne media:

© Jarosław Guła